Kompostowanie

Naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych

Polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy w obecności tlenu.

Rozkład materii organicznej jest jednym z najsilniejszych zjawisk Natury. Proces ten zachodzi z udziałem tlenu i powoduje, że obumarła materia organiczna zostaje, przy pomocy mikroorganizmów glebowych i grzybów, przekształcona w nową materię – kompost, który „karmi” biologię gleby, a ona zaś udostępnia niezbędne składniki pokarmowe roślinom.

Gnicie materii organicznej odbywa się bez obecności tlenu i jest przeciwstawnym zjawiskiem dla zdrowych naturalnych procesów. Stanowi przyczynę wielu chorób roślin i problemów z uprawą. Zgnilizna, jak potocznie określa się produkty gnicia materii organicznej, wprowadzona do gleby jest kontra produktywna do tlenowych warunków, niezbędnych do rozwoju zdrowego systemu korzeniowego roślin!

Rozkład substancji organicznej w obecności tlenu sprzyja wytwarzaniu łatwo przyswajalnych pierwiastków – cynku, miedzi, magnezu, manganu, molibdenu, a także witamin, enzymów i naturalnych antybiotyków. Azot z atmosfery jest wiązany przez grzyby i dochodzi do powolnego oddawania azotu amonowego z rozkładu bakterii. Powstaje próchnica glebowa tzw. humus – środowisko warunkujące rozwój zdrowych roślin.

Zastosowanie w hodowli

Zalety stosowania technologii Plocher humus płynny w oborze

  • Optymalny rozkład kożuchów – jednolita, płynna gnojowica
  • Aktywacja biologii tlenowego rozkładu
  • Znacząca redukcja amoniaku
  • Redukcja lub całkowite wycofanie mechanicznego mieszania gnojowicy
  • Znaczna redukcja bakterii beztlenowych
  • Witalny klimat w oborze – naturalna higiena
  • Poprawa witalności zwierząt – zdrowe racice
  • Znaczna redukcja populacji much
  • Produkcja własnego wysokowartościowego naturalnego nawozu
  • Ochrona środowiska

Zastosowanie w rolnictwie

Zastosowanie w ogrodzie

Zastosowanie w utylizacji odpadów

Celem kompostowania jest zapewnienie zdrowego i bogatego w składniki odżywcze środowiska życia dla bakterii.

Już od pierwszego dnia w hodowli, po zbiorach i poplonach po każdej uprawie dla uzyskania dobrego klimatu w hodowli, i wysokiej jakości gleby.