Naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów

polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy w obecności tlenu.

Zastosowanie w hodowli

Zastosowanie w rolnictwie

Zastosowanie w ogrodzie

Zastosowanie w utylizacji odpadów

Cel kompostowania

Celem kompostowania jest zapewnienie zdrowego i bogatego w składniki odżywcze środowiska życia dla bakterii.

Dołącz – otrzymasz fachową pomoc !

Już od pierwszego dnia w hodowli, po zbiorach i poplonach po każdej uprawie dla uzyskania dobrego klimatu w hodowli, i wysokiej jakości gleby.